Poetyka
Gimnazjum
odrodzenia literatura
  • rozwijająca się w okresie od poł. XIV do końca XVI w., bogata i różnorodna, tworzona w klas. łacinie i językach nar., kształtowana w znacznej mierze w opozycji wobec teologicznych i feudalnych ideałów średniowiecza, nawiązująca do starożytności klas. jako źródła wiedzy o człowieku (–» humanizm) oraz wzorów w zakresie topiki, metaforyki, form gat. i wersyfikacyjnych (–» klasycyzm); obok dwóch podstawowych nurtów l. r.: klasycyzującego i chrystianizującego zaznacza się nurt ludyczno - satyryczny oraz związany z tradycjami średniowiecza nurt popularny; wysoka pozycja gat. uznawanych w starożytności (epos, tragedia, komedia, pieśń, elegia, epigramat), bujny rozkwit prozy fabularnej (m.in. nowelistyka G. Boccaccia, Don Kichot Cervantesa, Gargantua i Pantagruel Rabelais'go), dramatu ( włoska commedia dell'arte, dramaty Lopego de Vega, Ch. Marlowe'a, W.Shakespeare'a) poezji dydakt., literatury –» parenetycznej (np. Dworzanin B. Castiglione), publicystyki i piśmiennictwa filoz. (np. M. de Montaigne); w Polsce początkowo lit. o charakterze panegiryczno - dworskim, pisana w jęz. łac., podobnie jak dzieła nauk. i hist. (M. Kopernik, A.Frycz Modrzewski, Maciej z Miechowa, Marcin Kromer); od pocz. XVI w. bujny rozkwit lit. w jęz. pol.; twórczość odzwierciedlająca przeobrażenia społ.-polit. i kult., rozwój gatunków parenetycznych (m.in. twórczość M. Reja), publicystyki (traktaty, mowy, kazania) oraz historiografii (m.in. M. Bielski, B. Paprocki, M. Stryjkowski); początki prozy narrac., wybitne osiągnięcia w dziedzinie poezji (gł. J. Kochanowski, S. Szymonowic, F.S. Klonowic), próba tragedii humanist. w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego, przekłady i parafrazy dzieł obcych (m.in. Owidiusza, Wergiliusza, Horacego, Plutarcha); twórcze rozwinięcie gł. idei eur. humanizmu; ukształtowanie nowożytnego pol. jęz. lit., rozwój nowych gatunków, stabilizacja norm wiersza pol. stanowiące trwały fundament dalszego rozwoju lit. nar.
  •  

    Hasła dnia:
    526
    WIZYTA

    Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Projekty Domów, Abikon, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, Noclegi Gorce, Stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, Ściana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, ramka plakatowa, ramki, ramki aluminiowe, ramki plastikowe, reklama, reklama świetlna, reklama zewnętrzna, standy, stojaczek, stojaczek plakatowy, stojaczki, stojaczki z plexi, stojak, stojaki, stojaki ekspozycyjne, stojaki plakatowe, stojaki z pcv, stojaki z plexi, stojak na foldery, stojak reklamowy, tablica, tablica reklamowa, tablice, tablice aluminiowe, tablice owz, tablice podświetlane, wyroby reklamowe,