Poetyka
Gimnazjum
baroku literatura
  • kształtowana w opozycji do założeń ideowo-artyst. renesansu od poł. XVI w. (Włochy, Hiszpania, w innych krajach na ogół przeł. XVI i XVII w.). Twórcy l.b. dążąc do odzwierciedlenia różnorodności i sprzeczności świata odeszli, zwł. w poezji, od klas. ideału piękna i harmonii, poszukiwali środków ewokujących dynamizm, asymetrię, ruch, operowali na szeroką skalę dysonansem i kontrastem, dla zadziwienia i oszołomienia odbiorcy mnożyli i potęgowali środki artyst. ekspresji. Szczególny nacisk kładli na wzbogacenie języka; mieli upodobanie do wymyślnej, nienaturalnej składni, rozbudowanych struktur retorycznych, niezwykłej, zaskakującej metafory. L.b, targana wewn. sprzecznościami, rozwijała równolegle pełną żarliwości poezję rel. oraz twórczość nasyconą silnie pierwiastkiem sensualistycznym; wśród metod twórczych dominowały alegoryzm i sztuka konceptu. W l.b. rozwinęły się charakterystyczne gat.: konceptystyczna liryka (G. Marino, L. de Góngora), epos rycersko-fantast., romans miłosny i alegor., powieść łotrzykowska, nastąpił też rozkwit dramatu, najsilniej wyrażającego tendencje baroku (W. Szekspir, P. Calderón, Lope de Vega); w Polsce l.b. zaczyna się rozwijać pod koniec XVI w., a więc w czasie żywych jeszcze tendencji renes.; za jej pierwsze wybitne dzieło uważa się Rytmy M. Sępa Szarzyńskiego, będące zarazem reprezentatywnym przykładem poezji rel. - refleks. (m.in. S. Grabowiecki, Z. Morsztyn); obok nurtu metafiz. w pol. l. b. wyróżnia się twórczość nurtu ziemiańskiego (m.in. W. Kochowski, W. Potocki) dworskiego, którego najwybit. przedstawicielem był J. A. Morsztyn, a także mieszczańsko-plebejskiego (np. Jan z Kijan); ostatni przejawem baroku w lit. pol. stanowi poezja konfederacji barskiej.
  •  

    Hasła dnia:
    10425
    WIZYTA

    Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Projekty Domów, Abikon, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, Noclegi Gorce, Stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, Ściana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, ramka plakatowa, ramki, ramki aluminiowe, ramki plastikowe, reklama, reklama świetlna, reklama zewnętrzna, standy, stojaczek, stojaczek plakatowy, stojaczki, stojaczki z plexi, stojak, stojaki, stojaki ekspozycyjne, stojaki plakatowe, stojaki z pcv, stojaki z plexi, stojak na foldery, stojak reklamowy, tablica, tablica reklamowa, tablice, tablice aluminiowe, tablice owz, tablice podświetlane, wyroby reklamowe,