Poetyka
Gimnazjum
esej
  • szkic filoz., nauk., publicyst. lub kryt.; rodzaj krótkiej rozprawy ujmującej określony temat lub problem w sposób podmiotowy, z dbałością o artyst. formę przekazu; w zakresie nazwy e. mieszczą się zarówno wypowiedzi o charakterze personalnym, bliskie prozie poet., jak i zbliżone do traktatu nauk.; nazwa oraz podstawowe cechy e. nowożytnego pochodzą od M. de Montaigne’a (Essais, pol. Próby 1580); do gatunku zalicza się również wiele pism autorów starożytnych (m.in. Platon, Arystoteles, Plutarch); bujny rozkwit e. zainicjowali fr. i ang. pisarze XVII w. (Kartezjusz, Pascal, Milton, Dryden), w nawiązaniu do tych tradycji rozwijał się w XVIII w. e. filozof.(m.in. Montesqieu, Wolter, D. Hume, J. Locke), e. satyr.-moralny (J. Addison i R. Steele w "Spectatorze") oraz e. lit. (m.in. G.E. Lessing, Goethe), romantyzm uprzywilejował e. lit. (np. Stendhal, Sainte -Beuve, W. Hazlitt), problematyka filoz. i historioz. dominowała w twórczości wybitnych eseistów ang. XIX w. (Th. Macaulay, Th. Carlyle, W. Pater, J. Ruskin); w epoce modernizmu oryginalny kształt nadał e. F. Nietzsche; wysoką rangę gatunku w kulturze lit. XX w. ustalili eseiści anglosascy (m.in. G.K. Chesterton, A. Huxley, T.S. Eliot), fr. (P. Valery, A. Gide, A. Camus, J. P. Sartre, R. Caillois), niem. (T.i H. Mannowie) i hiszp. (M. de Unamuno, J. Ortega y Gasset), oraz twórcy prozy narrac. wykorzystujący elementy e. w kształtowaniu nowocz. form epickich (T. Mann, R. Musil, J. Borges); zapoczątkowaną w renesansie tradycję pol. e. reprezentują m.in. Dworzanin polski Ł. Górnickiego, pisma Staszica, szkice M. Mochnackiego i J.Klaczki, publicystyka A. Świętochowskiego, w XX w. S. Brzozowski, K. Irzykowski, T. Boy-Żeleński, B. Miciński, J. Parandowski, M. Jastrun, K. Wyka, J. Iwaszkiewicz, J. Stempowski, G. Herling-Grudziński, J. Błoński; zjawisko eseizacji prozy narracyjnej śledzić można u W. Macha, K. Brandysa, J. Bocheńskiego i in.
  •  

    Hasła dnia:
    10690
    WIZYTA

    Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Projekty Domów, Abikon, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, Noclegi Gorce, Stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, Ściana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, ramka plakatowa, ramki, ramki aluminiowe, ramki plastikowe, reklama, reklama świetlna, reklama zewnętrzna, standy, stojaczek, stojaczek plakatowy, stojaczki, stojaczki z plexi, stojak, stojaki, stojaki ekspozycyjne, stojaki plakatowe, stojaki z pcv, stojaki z plexi, stojak na foldery, stojak reklamowy, tablica, tablica reklamowa, tablice, tablice aluminiowe, tablice owz, tablice podświetlane, wyroby reklamowe,